YÜKSELEN YENGEÇ

YÜKSELEN YENGEÇ dış dünyaya kendini insanlara karşı duyarlı, duygusal ve şefkatli bir kişi imajı çizer. Kırılgan ve hassas tavrını topluma ve dış dünyaya göstermemek adına YENGEÇ kabuğunu üstüne geçirip kendini korumaya alabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ’in çoğu zaman kendini korumasını gerektirecek kalkanlara ihtiyacı olacaktır. Diğer türlü insanlara bağımlı, kolaylıkla incinebilen, alıngan ve insanlardan etkilenen bir kişi olarak kalabilir. YÜKSELEN YENGEÇ oldukça duyarlı bir burçtur. Etrafındaki kişilerin duygularına karşı oldukça hassastır, bu sebeple çoğu zaman empati kurabilen bir kişi imajı verir çevresine.

YÜKSELEN YENGEÇ insanların sorunlarını en iyi anlayan, yatıştıran ve sevgi gösteren biri olacaktır.  Zaman zaman sorunları çözemediği anlarda o sorunlardan kaçıp uzaklaşmak ve kendi kabuğuna çekilmek ister. Bu YÜKSELEN YENGEÇ’in toplumda ürkek ve yeterince güçlü olmayan biri olarak algılanmasına sebep olabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ aklından ziyade daha çok duygularıyla hareket etme eğiliminde olduğu için olaylardan kolay etkilenen, alınganlık gösteren kaprisli biri gibi nitelendirilebilir.

O Ay’ın temsil ettiği doğurganlığı yansıttığı için etrafa annelik yapma içgüdüsüyle hareket eder. YÜKSELEN YENGEÇ çoğu zaman fedakar davranır ama diğer yandan benzer fedakarlığı etrafındaki kişilerden görmediği durumlarda kırılıp kabuğuna dönebilir.