YÜKSELEN YAY

YÜKSELEN YAY topluma ve dış dünyaya karşı iyimser ve cana yakın bir kişi imajı çizer. Onun olaylara olan olumlu bakış açısı çoğu zaman çevresi tarafından her konuda pozitif olduğu imajını verir.

YÜKSELEN YAY’ın bu her konudaki olumlu tavrı zaman zaman altından kalkamayacağı işler konusunda da vaat vermesine ve sonunda bu sözlerin altından kalkamamasına sebebiyet verebilir. Her şeyin güzel gideceğine olan inancı ve tavrı zaman zaman onu gerçekçi bakış açısından uzaklaştırabilir.

YÜKSELEN YAY birçok konuya, fikre ve insana karşı hoşgörülü görünür. Buna rağmen kendi bilgi birikimi, inanç ve fikirleri konusunda insanları eleştirip zaman zaman onları hafife alabilir.

YÜKSELEN YAY toplum tarafından bağımsız ve özgürlüğüne düşkün kişiler olarak görünür. En büyük tutkuları yeni yerler görmek, yeni bilgiler keşfedip ediği bu yeni fikirleri dış dünyaya yaymaktır. YÜKSELEN YAY birçok konuda idealist davranır. Bazen bu idealist yaklaşımları sebebiyle abartılı bir ısrar ile kendi fikirleri uğruna insanları yargılayabilir.

YÜKSELEN YAY için felsefik ve derin bilgiye ulaşmak çok kutsal bir amaç haline gelebilir. Kendi fikirlerinin doğruluğu kanıtlamak uğruna insanlara karşı önyargılı olabilirler. Diğer yandan sürekli yeni yerler gezmek, keşfetmek ve seyahat etmek arzusu onları kendi içlerinde her daim özgür kılar.