YÜKSELEN OĞLAK

YÜKSELEN OĞLAK dış dünyaya ve çevresine saygın ve başarılı bir kişi imajı verecektir. Onun için görevlerini en doğru şekilde tamamlamak, sorumluluklarının farkında olup bu sorumlulukları en başarılı şekilde bitirmek ve toplumda saygın bir yerde yer almak oldukça önemlidir.

YÜKSELEN OĞLAK topluma karşı ağırbaşlı ve fazlasıyla ciddi bir kişi gibi görünecektir. Hayatın akışını planlamak isteyen ve sürekli kendi otokontrolüne odaklanan bir yapıdadır. Kontrolünü kaybettiği konularda kendini rahatsız hissedip karamsar bir tavra bürünebilir.

YÜKSELEN OĞLAK hayatta başarılı oldukça kendini değerli hissetme eğiliminde olabilir. Bu yüzden başaramadığı her konu onun kendine olan inancını ve güvenini zedeler. Sorumluluk almada ve aldığı yüklerin altından kalkmada oldukça başarılı olan YÜKSELEN OĞLAK muhteşem bir disiplinli hayat akışındaki tüm konuların altından kalkmaya çalışacaktır.

YÜKSELEN OĞLAK duygularını göstermemeyi tercih eder, zira duygularını göstermesi onun güçlü ve saygın imajına zarar verebilir diye düşünür. Bu sebepten ötürü dışarıdaki insanlar onun duygusuz ve katı biri olduğunu düşünebilirler.