DOĞUM HARİTALARIMIZDA TOPRAK ELEMENTİ

 

TOPRAK ELEMENTİ BURÇLARI: BOĞA, BAŞAK, OĞLAK

TOPRAK ELEMENTİ; soğukluk ve kuruluğu temsil eder. Soğukluk; bizlerin daha yoğun ve ağır enerjisidir. Soğuklukta duran ve daha izleyip temkinli hareket eden bir enerji söz konusudur.
Soğukluk daha içe yönelik ve daha hantal bir yapıyı temsil eder. Soğuklukta; istikrar, sabitlik, hedef odaklılık ve her konuda dayanıklılık söz konusudur. Gölge yönüyle sıcaklık; tembellik, yavaşlık ve kayıtsızlığı gösterebilir.

Kuruluk ise sertlik ve katılıkla alakalıdır. Herhangi bir değişime ya da karşıt fikre direnci gösterebilir. Hükmetmek ve kendi emri altına almayla da ilişkilidir. Kurulukta gerçeklik ve netlik ön plandadır. Burada ayakları yere basan ve esnemesi zor bir prensip söze çarpar.

Kuruluk ve soğukluğun karışımı olan TOPRAK ELEMENTİ; sabırlılığı, düzeni, güvenilirliği, sağlamlığı ve gerçekçiliği temsil eder. TOPRAK ELEMENTİ baskın doğum haritalarında her konu hayalden uzak ve görünen gerçekler çerçevesinde değerlendirilir.

Fiziksel dünyanın hayata kattığı konular oldukça önemlidir. TOPRAK ELEMENTİ bir düzeni gösterir bizlere. Her anlamda incelenmiş ve analiz edilmiş konuların gerçeklik ve tutarlılık çerçevesinde hayatlarında yer alışı söz konudur.

TOPRAK ELEMENTİ fazla olan haritalar birçok konuda idealist ve mükemmeliyetçidirler. Kendi içlerinde oluşturdukları bir disiplin çerçevesinde hareket ederler. İlgilendikleri herhangi bir konuyla ilgili planlı ve programlıdırlar. O konuyu derinlemesine incelemeden ve fayda analizi yapmadan harekete geçmezler.

Diğer yandan TOPRAK ELEMENTİ fazla haritalar hiçbir konuda kolay kolay acele etmezler. Sabırlı ve sakin bir tavırla konuları irdeler ve istekleri için harekete geçerler. Başarıya ulaşmak için gereken için çizdikleri yol haritasına harfiyen uyar ve o başarıyı elde ettiklerinde bunu en mütevazi şekilde karşılarlar.

Doğum haritalarında TOPRAK ELEMENTİ fazla olan kişiler; her konuya yarar elde etme motivasyonuyla yaklaşıp çıkarcı kişiler haline gelebilirler. Kendi bildiklerini direten, ısrarcı olan ve başka fikirleri gözü kapalı hale gelebilirler. Her konuda sadece kendi bildiklerinin doğruluğunu savunabilirler. Madde dünyasıyla ilişkileri oldukça güçlü olabileceği için cimri ve eşyaya fazla değer veren biri haline gelebilirler.

Doğum haritalarında TOPRAK ELEMENTİ eksik olan kişiler; hayata karşı daha hayalci yaklaşan ve birçok konuda ayakları yere basmayan kişiler olabilirler. Kendi düzenlerini kurma konusunda yeterince disipline sahip değillerdir. Ele aldıkları işler konusunda yeterince verimli değillerdir ve fayda sağlamakta zorlanırlar.