DOĞUM HARİTALARIMIZDA SU ELEMENTİ

 

SU ELEMENTİ BURÇLARI: YENGEÇ, AKREP, BALIK

SU ELEMENTİ; nemlilik ve soğukluğu temsil eder. Nemlilik; esnek olabilmeyi ve değişkenliğe elverişli olmayı temsil eder. Esneklik herhangi bir konuya ya da olaylara kolay adapte olabilmek ve bu adaptasyon ile kolay uyum sağlayabilmekle alakalıdır. Becerikli olmayı, uygulamaya yatkınlığı diğer yandan faydacılığı da temsil eder. Nemlilikte pasif bir enerji vardır. Burada bir hassasiyet ve nezaket söz konusudur.

Soğukluk ise bizlerin daha yoğun ve ağır enerjisidir. Soğuklukta duran ve daha izleyip temkinli hareket eden bir enerji söz konusudur.Soğukluk daha içe yönelik ve daha hantal bir yapıyı temsil eder. Soğuklukta; istikrar, sabitlik, hedef odaklılık ve her konuda dayanıklılık söz konusudur. Gölge yani olumsuz yönüyle sıcaklık; tembellik, yavaşlık ve kayıtsızlığı gösterebilir.

Nemlilik ve soğukluğun karışımı olan SU ELEMENTİ; her şeyden önce duyarlılığı ve empatik olmayı temsil ediyor. Haritalarında fazlaca SU ELEMENTİNE sahip olan insanlara ve etraftalarında olan olaylara karşı olan yaklaşımlarında duygularını ön plana çıkarırlar. Akılcı ve analizci yaklaşımdan ziyade önce hisleri ve içgüdülerini dinlemek isterler.

SU ELEMENTİ edilgen bir enerjiye sahiptir. Etraflarında olan bitenden kolayla etkilenebilirler. Bir sünger gibi konuları ve bu konuların akabinde oluşan hisleri emebilirler. Aktif bir enerjiden ziyade pasif bir enerji karşımıza çıkar.

SU ELEMENTİ baskın harita sahiplerinin hayal güçleri oldukça gelişmiştir. Önsezilerini ve iç seslerini de hayatlarına katarak hareket ederler. Burada bir mistizm ve gizem söz konusudur.

SU ELEMENTİ baskın haritalar korumayı, kollamayı, yumuşak bir tavır içerisinde yardımcı olmayı severler. Sorun çıkarmaktan ziyade etraflarına uyum sağlamayı tercih ederler. Burada bir katılık göremeyiz. Bu zaman zaman bu tarz kişilerin kolay kırılabilen ve alınabilen kişiler olmasını sağlayabilir.

Haritalarında SU ELEMENTİ fazla olan kişiler hayatı derin bir şekilde incelerler. Her zaman görünenden daha fazlası olduğuna inanıp bu görünmezliğe kendi sezgi ve hayal güçleriyle ulaşmayı hedeflerler. Bu haritalarda yoğun bir bilinçaltı etkisi de söz konusudur.

Diğer yandan doğum haritalarında SU ELEMENTİ fazla olan kişiler; her konudan ve kişiden çok fazla etkilenen, oradan oraya sürüklenen kişiler olabilir. Kendi özgür iradelerini kullanmak yerine başkalarının fikirlerini benimseyip olaylar karşısında fazla bir pasif tavır sergileyebilirler. Çok kolay kırılıp, incinip, kendilerine ya da etraflarındaki kişilere küsüp darılabilirler.

Doğum haritalarında SU ELEMENTİ az olan kişiler ise empatik davranamayan duyarsız kişiler olabilirler. Hayata karşı derin olmanın aksine sığ bir yaklaşım içinde olabilirler. Fazla kontrollü, sadece görünen gerçeklerle hareket eden bir yapıdadırlar. Kendi önsezilerinin, mistik güçlerinin ve iç dünyalarının farkında olmayabilirler.