Kullanım Koşulları

 

Lütfen sitemizi kullanmadan önce aşağıda yer alan site “Kullanım Koşullarını” dikkatlice okuyunuz.

İşbu Kullanım Koşulları www.herology.com internet sitesinin tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI) tarafından kullanım koşullarını içermektedir. www.herology.com internet sitesini kullanan ve alışveriş yapan tüm müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı www.heralogy.com tüm sayfalar (adresindeki) firmasının AZÇ DANIŞMANLIK ve LTD ŞTİ malıdır ve onun tarafından işletilir. Site açılışını takiben 6 ay içerisinde Merve Kesat tarafından kurulacak, faaliyet alanı Astroloji Danışmanlık olan, ‘X’ şirketine bütün veriler devredilecektir. KVKK ve işbu sözleşme dahilinde geçerli olan tüm gizlilik ilkeleri yeni kurulacak şirket içerisine yapılan veri transferi sürecinde ve verilerin saklanma sürecinde aynı şekilde geçerli olacaktır. Sizler (KULLANICI) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

www.heralogy.com, veri tabanına yapılabilecek siber saldırılar sonucu “KULLANICI” bilgilerinin farklı amaçlar için istenmeyen kişilerin eline geçmesi durumunda ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 www.heralogy.com’dan KULLANICI’ya iletilen ve sitede paylaşılan dökümanlar, mailler ve içerikler farklı mecralarda paylaşılamaz, kopyalanamaz.

 

  1. SORUMLULUKLAR

FİRMA, site kapsamındaki hizmete yönelik fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

FİRMA, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

KULLANICI, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. FİRMA’nın üyelerin site çalışanı ya da üçüncü bir kişiyle arasında meydana gelebilecek sorunlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu www.heralogy.com’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. SİTE’nin ziyaret edilmesi veya bu www.heralogy.com’daki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

www.heralogy.com’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

  1. GİZLİ BİLGİ

FİRMA, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi KULLANICI’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

KULLANICI, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, www.heralogy.com’un sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

  1. GARANTİ VERMEME:

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

KULLANICI, SİTE kapsamında yapılan yorumlardan yorumcuların sorumlu olduğunu, yorumların içeriğinden dolayı FİRMA’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. KULLANICI, www.heralogy.com’da yer alan yorumların tamamen olasılıklar üzerine kurgulandığını, gerçekleşebilecek herhangi bir değişikliğin yapılan yorumların çerçevesini de değiştirebileceğini, SATICI’nın yapılan yorumların gerçekleşme ihtimalleri bakımından herhangi bir taahhüt, garanti ve söz vermediğini kabul eder.

  1. KAYIT VE GÜVENLİK

KULLANICI, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve KULLANICI bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

KULLANICI, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

  1. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

  1. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

FİRMA, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

  1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Kullanım Koşulları sözleşmesinin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.