KARMANIN LORDU SATÜRN

Doğum haritalarımızdaki SATÜRN hayatlarımızdaki spiritüel ve psikolojik etkilerin dönüşümlerini bizlere çok net bir şekilde gösterir. SATÜRN; bizlerin hayatlarımızdaki görev ve sorumluluklarımız karşısında kendimizi korku içinde ya da kısıtlanmış hissetmemizi sağlayan eli sopalı sert bir öğretmen rolündedir.

Kendimizi yeterli hissetmediğimiz ya da içsel gücümüzü yeterince idrak edemediğimiz noktada SATÜRN sahneye çıkar. Ve bir öğretmen edasıyla o konuda öğrenmemiz gereken dersi bize açık ve net bir şekilde gösterir.

Kişinin gerçek doğasının ya da saf benliğinin yetersizlikleri, yol alması gereken noktalar ve en uç güvensizlikleri SATÜRN; gezegeninin haritalarındaki konumlarıyla ilişkilidir.

Sert açılar altındaki bir SATÜRN kişiyi çoğu zaman kısıtlanmış, yetersiz ve daha fazlasına sahip olamayacağı bir çemberin içine sıkıştırılmış hissettirebilir. Satürn’ün bulunduğu ev de bizlere kişinin bu deneyimleri hangi konularda yaşayacağını gösterir.

Örneğin; doğum haritasının 4. evinde bulunan bir SATÜRN bizlere aile konusunda bir ders verebilir. Ailemizde boşanmalar ya da annemizle olan ilişkimizde kopukluklar yaşatabilir. Ya da aile ilişkilerimiz hayatımızda en fazla öğretici ve ders veren alan olabilir. Bizim bu alanda öğrenecek bir dersimiz ve yol almamız gereken bir sürecimiz vardır.

Derin seviyede gelişmemiz Satürn’ün bize vereceği en büyük derslerden ve aynı zamanda hediyelerden biridir.

Diğer yandan Satürn bizlerin kişisel karmamızı da gösterir. Birçok astrolog SATÜRN’ü “KARMANIN EFENDİSİ” olarak adlandırır. En özel ve yoğun sınavlarımızın geçmiş yaşantımız sebebiyle bu hayatımızda karşımıza çıkacağına inanan bazı astrologlar SATÜRN’ün sınavını "KARMİK" bir olay olarak yorumlar.

SATÜRN’ün hayat akışımızı zorlaştırması, önce sınavını yapıp akabinde bize bu sınavdan ne öğrendiğimizi sorgulatması bir önceki yaşantımızdan bu hayatımıza taşıdığımız dersler olarak nitelendirilir.

Önemli olan hayatımızda bu zorlukların bizim için almamız gereken bir ders olduğu bilincine varıp ve SATÜRN’ün bize verdiği dersi en güzel şekilde alıp hayat yolcuğumuza ışık olmasını sağlamaktır.

Yung’un da dediği gibi “Hiçbir şey bilinç düzeyine acısız ulaşamaz.”