KUZEY AY DÜĞÜMÜ KOVA - GÜNEY AY DÜĞÜMÜ ASLAN

GÜNEY AY DÜĞÜMÜ; geçmişi, alışkanlıklarımızı, becerilerimizi, kriz anlarımızda hayatta kalma şeklimizi, konfor alanımızı ve geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz inançları anlatır. Korkularımız, endişelerimiz ve alışkın olduğumuz kalıpları tümüyle GÜNEY AY DÜĞÜMÜ'nü temsil eder.. Biz GÜNEY AY DÜĞÜMÜ'MÜMÜZDE kendimizi rahat ve güvende hissederiz. 

Diğer yandan KUZEY AY DÜĞÜMÜ ise bu hayatta geliştirmemiz gereken yönleri ve büyümeyi sağlayacağımız alanı gösterir. Farkındalığımız ancak KUZEY AY DÜĞÜMÜ'müze yönelirsek gelişir ve akabinde bize farklı deneyimler yaşatır.

 

KUZEY AY DÜĞÜMÜ KOVA; olaylara sübjektif yaklaşıp duygusal kararlar vermek yerine akılcı ve tarafsız kararlarla ilerlemelidir. Ekip çalışmalarına daha sık katılıp, sosyal ilişkilerini geliştirip insanları yönetmeden herkese eşit şartlar sunmalıdır.

​KUZEY AY DÜĞÜMÜ KOVA; kendi ego ve isteklerinden uzaklaşıp toplumun hayrı için ilerleyip herkes için makul olan adil kararlar vermelidir. Eleştiri ve onay alma ihtiyacından uzaklaşıp "ben" kavramından "biz" kavramına doğru ilerlemelidir.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ KOVA; gösteriş ve dikkat çekme arzusundan uzaklaşmalıdır. Sıradışı, farklı ve alışılmadık konularla da ilgilenip bu hayatta geleneklerinden farklı olan fikirlere destek verme cesaretini göstermelidir.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ KOVA; kendisi için önemli olan konuları zorla başkalarına dayatmak yerine kişilerin farklı fikirlerini dinleyip kendini değiştirebilmelidir. Kendisi gibi tüm insanların önemli olduğunun farkına varıp kendini diğer insanlardan farklı bir yerde tutup hareket etmemeli ve eşitliğin farkında olmalıdır.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ KOVA; emir vermekten ziyade kendisi de ekip çalışmalarına girip özveride bulunmayı öğreneli. Işığın sadece kendisinden yansımadığını tüm kolektifin farklı ışıklara sahip olup parlayacağını anlamalıdır.