İKİZLER: 21 Mayıs – 21 Haziran

Değişken Nitelik, Eril Enerji, Hava Elementi

Burcu Yöneten En Güçlü Gezegen: Merkür

Burcun Rahat Olduğu Gezegen: Kuzey Ay Düğümü

Burcun Bulunmak İstemediği Gezegen: Jüpiter

Burcun Kendini Gösteremediği Gezegen: Güney Ay DüğümüİKİZLER BURCU DER Kİ;“DÜŞÜNÜYORUM!”

İKİZLER BURCUNUN hayatının ana temaları; öğrenme, merak etme ve soru sormadır. Farklı fikirler dedinme, insanlarla iletişim kurma, konuşma İKİZLER BURCUNUN en doğal ihtiyaçları arasındadır. Bilgi ve iletişim ile bu kadar büyük bir bağı olan İKİZLER BURCU derin bilgiden ziyade daha yüzeysel bilgi ile alakalıdır. Ve zaman zaman bilgi edinmede maymun iştahlı bir tavırdadır. 

Meraklı, mantıklı ve zeki bir burç olan İKİZLER BURCU her türlü akıl oyununu yürütmede ve insanlarla zihinsel mücadelelerde de oldukça başarılıdır. Bilgiyle olan bu alışverişi onun birçok konuda entellektüel bir tavra sahip olmasını sağlamıştır.

İKİZLER BURCU hazır cevaptır, fikirlerini kafasında belli bir mantık kurarak savunur. Diğer yandan kurallarla ilgilenmez ve ayrıca edindiği bilgiyi kopyalamada da ustadır. Önce bilgiyi alır, kendi zihin süzgecinden istediği şekilde geçirir ve kendi tarzında ortaya çıkarır. 

İKİZLER BURCU iyi ve etkileyici bir konuşmacıdır. Beden dilini çok iyi kullanır ve değişen konulara adapte olma konusunda da oldukça başarılıdır. İlgi alanları fazla olan, kendi kişisel zevkleri ve ilgilendiği konularda değişkenlik gösterebilen İKİZLER BURCUNUN adaptasyon yeteneği de oldukça gelişmiştir. Bu adaptasyon yeteneğini hayatının her alanında kullanarak farklı konulara ya da alanlara da kolaylıkla geçiş yapabilir.

Merak duygusu İKİZLER BURCUNUN hayata karşı her zaman canlı durmasını sağlar. Bilgiyi kavramaktan ziyade sindirmeden yüzeyde tutmayı tercih eder. O bilginin derininde yatan felsefeyle ya da anlamıyla o kadar da ilgilenmez.

Gölge yönü yani olumsuz yöneriyle İKİZLER BURCU; insanları etkilemek adına varolan bilgiyi istediği şekilde iletebilir ve az bildiği bir konuyu bile çok biliyormuş gibi gösterebilir. Başkalarının sahip olduğu herhangi bir fikri kendininkiler kadar benimsemeyip alaycı bir tavra bürünebilir.

Karşıt burcu olan YAY'a kaçtığı durumlarda ise bilgiçlik, ukalalık ve inandığı konularda daha ısrarcı ve fanatik bir yaklaşım sergileyebilir.