ASTROLOJİDE ELEMENTLER

Astrolojide Elementler

Astroloji'de DOĞUM HARİTALARINA bir bütün olarak yaklaştığımızda ELEMENTLERİN ayrımı ve analizi kişinin karakterinin ve genel özelliklerinin keşfi için oldukça önemli bir adım olacaktır. 4 ANA ELEMENTİN doğum haritasına etkisi kişinin karakter ve ruhsal yapısı hakkında bizlere oldukça net bilgiler verebilir.

Doğum haritasına bir bütün olarak bakan her astrolog önce kişinin 4 ana elementinin haritada olan yoğunluğunu ve bunun kişinin karakterine olan yansımasını analiz eder.

Haritalarımız bizim enerji alanımızı yani diğer bir tabir ile “AURA”mızı da gösterdiği için, Örneğin; hava ya da toprak elementinin baskın olması yani haritalarımızda daha fazla gezegende konumlanması, bizlerin hayata karşı sergilediğimiz tavrı ve ruhumuzun yansımasını gösterecektir.

4 ana ELEMENT olan TOPRAK, HAVA, ATEŞ ve SU'yun doğum haritalarımızdaki baskınlığı ya da azlığı bizim bu dünyadaki varlığımızın genel yapısını ve ana özelliklerini hayata yansıtacaktır.