KARMANIN LORDU SATÜRN

Doğum haritalarımızdaki Satürn hayatlarımızdaki spiritüel ve psikolojik etkilerin dönüşümlerimizi çok net bir şekilde gösterir. Satürn bizlerin hayatlarımızdaki görev ve sorumluluklarımız karşısında kendimizi korku içinde ya da kısıtlanmış hissetmemizi sağlayan eli sopalı sert bir öğretmen rolündedir. Kendimizi yeterli hissetmediğimiz ya da içsel gücümüzü yeterince idrak edemediğimiz noktada Satürn sahneye çıkar.

Kişinin gerçek doğasının ya da saf benliğinin yetersizlikleri, yol alması gereken noktalar ve en uç güvensizlikleri Satürn gezegeninin haritalarındaki konumlarıyla ilişkilidir.

Sert açılar altındaki bir Satürn kişiyi çoğu zaman kısıtlanmış, yetersiz ve daha fazlasına sahip olamayacağı bir çemberin içine sıkıştırılmış hissettirebilir. Satürn’ün bulunduğu ev de bizlere kişinin bu deneyimleri hangi konularda yaşayacağını gösterir.

Örneğin; 4. Evde bulunan bir Satürn bizlere aile konusunda bir ders verebilir. Ailemizde boşanmalar ya da annemizle olan ilişkimizde kopukluklar yaşatabilir. Bizim burada öğrenecek bir dersimiz ve yol almamız gereken bir sürecimiz vardır.

Derin seviyede gelişmemiz Satürn’ün bize vereceği en büyük derslerden biridir.

Diğer yandan Satürn bizlerin kişisel karmamızı da gösterir. Birçok astrolog Satürn’ü “KARMANIN EFENDİSİ” olarak adlandırır. En özel ve yoğun sınavlarımızın geçmiş yaşantımız sebebiyle bu hayatımızda karşımıza çıkacağına inan bazı astrologlar Satürn’ün sınavını karmik bir olay olarak yorumlar.

Satürn’ün hayat akışımızı zorlaştırması, önce sınavını yapıp akabinde bize bu sınavdan ne öğrendiğimizi sorgulatması bir önceki yaşantımızdan bu hayatımıza taşıdığımız dersler olarak nitelendiriliyor.

Önemli olan hayatımızda bu zorlukların bizim için almamız gereken bir ders olduğu bilincine varıp ve Satürn’ün bize verdiği, dersi en güzel şekilde alıp hayat yolcuğumuza ışık olmasını sağlamaktır.

Yung’un da dediği gibi “Hiçbir şey bilinç düzeyine acısız ulaşamaz.”