İKİZLER BURCUNDA DOLUNAY!

12 Aralık’ta İkizler burcunda bir Dolunay yaşayacağız. Genel olarak Dolunay’lar enerjilerin ve akışın yükseldiği süreçlerdir. Dolunay’lar bitişler, sonlanmalar ve tamamlanma temalarını hayatımıza sunar. Dolunay doğum haritalarımızda hangi burçtaysa o konular hayatımızda gündem olur ve enerji akışı oldukça yoğunlaşır.

Dolunay hangi burçta gerçekleşiyorsa o konularda hayatımızda sonlanmalar, farkındalıklar ya da yoğun bir gündem hali oluşur. Dolunay’lar bize odaklanmamız ve özellikle çözmemiz gereken konuları gösterir. Dolunay zamanları olaylar açıktır, nettir ve görünürdür. Dolunay hayatlarımızda gerçekleşen bizim farkına varmadığımız ya da bizden saklanan konuları ortaya döker. Ve bize der ki “Sana her şeyi apaçık gösterdiğim bu süreçte farkına var ve artık yol al.”

12 Aralık’ta İkizler burcundaki Dolunay’ımız ise iletişim, haberleşme, konuşmalar, eğitim ve kardeşler temaları üzerine olacak. Uzun zamandır içimizde tuttuğumuz konuşmaları gerçekleştirebilir, konuşulması ve tamamlanması gereken konuları büyük bir açıklıkla dile getirebiliriz.

Diğer yandan sis perdesinin, belirsizliğin, hayallerin ve çözülmenin gezegeni olan Neptün’ün bu Dolunay sürecine yaptığı zorlayıcı açılar ise bize aldandığımız ve kandırıldığımız konularda farkındalığı daha net ve sert bir şekilde yaşatabilir.

12 Aralık’taki İkizler Dolunay’ı hayatımızda sürüncemede kalmış ya da artık başka bir evreye geçmesi gereken ilişkilerimizi de bizlere sorgulatacak ve bu konularda daha net kararlar vermemizi sağlatacak. Bu süreçte kendimizi yeni bir yol ve başlangıca adım atarken bulabiliriz.

Sağlık açısından baş ağrılarına, bağışık sistemimize ve uykusuzluğa dikkat etmemizde fayda var. Bolca rüya görüp gece uykularımızın bölünmesine şahit olabiliriz.

12 Aralık İkizler Dolunay’ının bize mesajı;

Gök kubbenin altında söylenmemiş ve açığa çıkmamış hiçbir söz yoktur.”